പത്രോണ ബവേറിയ – ബയണിലെ മരിയൻ വണക്കം

ജർമ്മനിയുടെ തെക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനവുമാണ് ബവേറിയ അല്ലങ്കിൽ ബയൺ. ഇതു ജർമ്മനിയുടെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗത്തോളം വരും. സ്വതന്ത്രസംസ്ഥാനമായ ബവേറിയ, ദൈവ മാതൃഭക്തിക്കും പേരു കേട്ട പ്രദേശമാണ്. നിരവധി മരിയൻ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങളാൽ സമ്പന്നനമാണ് കത്തോലിക്കർ കൂടുതലുള്ള ബവേറിയ.

ബവേറിയയിലെ (ബയൺ) കാവൽ വിശുദ്ധയായി ദൈവമാതാവായ കന്യകാമറിയത്തെ വണങ്ങുന്നതിനെയാണ് പത്രോണ ബവേറിയ (Patrona Bavariae) എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ബവേറിയയിലെ മരിയൻ വണക്കം ആദ്യകാലങ്ങൾ

ക്രിസ്തുസന്ദേശവുമായി AD 724 -ൽ വി. കൊർബിനിയാൻ ഫ്രൈസിംഗിൽ (Freising) വന്നു. ആ വർഷം തന്നെ പരിശുദ്ധ കന്യാകമറിയത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിനായി ഒരു ദൈവാലയം അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുകയും മറിയത്തിന്റെ ജന്മതിരുനാൾ ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 8-ന് കൂദാശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. AD 739-ൽ ഫ്രൈസിംഗ്‌ രൂപത സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ഈ മരിയൻ ദൈവാലയം കത്തീഡ്രലായി മാറി. മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബവേറിയയിലെ മരിയൻ വണക്കങ്ങൾ അക്കാലത്തു സ്ഥാപിതമായ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങളും പള്ളികളിലും ക്രേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. ഏറ്റാൽ ആശ്രമം (Kloster Ettal,) മരിയാ താൽഹൈം (Maria Thalheim) (ആൾട്ട് ഓട്ടിംഗ്‌ (Altötting) എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്. ഔസ് ബർഗിലെ കത്തീഡ്രലും ഐസ്‌റ്റേറ്റിലെ ദൈവമാതാവിന്റെ ദൈവാലയവും ബവേറിയയിലെ മരിയൻ വണക്കത്തിന്റെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.

റെസിഡൻസിലെ മരിയൻ വെങ്കലപ്രതിമ

മാക്സിമില്യാൻ ഒന്നാമന്റെ കാലത്താണ് മറിയത്തെ ബവേറിയയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥയായി വണങ്ങുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. 1610-ൽ മറിയത്തെ മ്യൂണിക് നഗരത്തിന്റെ കാവൽമദ്ധ്യസ്ഥയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നാണയം പുറത്തിറക്കി. കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന മാനദണ്ഡമായി അക്കാലത്ത് മരിയൻ വണക്കത്തെ ചിത്രീകരിച്ചു.

1616-ാം ആണ്ടിൽ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുള്ള മുപ്പതു വർഷത്തെ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ (യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മുപ്പതു വർഷയുദ്ധം (1618–1648. പ്രധാനമായും ജർമ്മൻ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നതെങ്കിലും യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ഈ സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു) ബവേറിയൻ ഭരണാധികാരിയായ മാക്സിമില്യൻ ഒന്നാമൻ മ്യൂണിക് റെസിഡൻസിന്റെ പടിഞ്ഞാറു വശത്ത്തു 1615-ൽ ഹാൻസ് ക്രുംപ്പെർ (Hans Krumpper) രൂപകൽപന ചെയ്ത് ബർതോലോമിയൂസ് വെൻഗിലയിൻ (Bartolomäus Wenglein) വാർത്തെടുത്ത ഒരു വെങ്കലപ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു.

മ്യൂണിക്കിലെ റെസിഡൻസിലുള്ള പത്രോണ ബവേറിയ എന്ന മറിയത്തിന്റെ തിരുസ്വരൂപത്തിൽ വലതു കൈയിൽ ഉണ്ണീയേശുവിനെ കൈകളിലേന്തി ഒരു ചന്ദ്രക്കലയിലാണ് ദൈവമാതാവിന്റെ വലതുകാൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടതു കൈയ്യിൽ ഒരു ദണ്ഡും സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞിയുടെ പ്രതീകമായി ഒരു കീരീടവും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ ഇടതു കൈയിൽ കുരിശു കൊണ്ട് അലംകൃതമായ ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ട്. അത് അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ദൈവമാതാവിന്റെ ശിരസ്സിനു ചുറ്റും പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റീത്ത് കാണാം. തിരുസ്വരൂപത്തിന്റെ കീഴിലായി മാലാഖമാർ ഒരു കെടാവിളക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടിമാലാഖമാർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലിഖിതത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “Sub tuum praesidium confugimus, sub quo secure laetique degimus” – നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു; അവിടെ ഞങ്ങൾക്കു സുരക്ഷിതമായും സന്തോഷമായും ജീവിക്കാം. മറിയത്തെ ഈ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം യോഹന്നാനു ലഭിച്ച വെളിപാടിൽ നിന്നുമാണ് (വെളിപാട് 12:1).

മരിയൻ ചത്വരത്തിലെ സ്തൂപവും തിരുസ്വരൂപവും പ്രത്യേകതകളും

മുപ്പതു വർഷം യുദ്ധത്തിനിടയിൽ മാക്സിമില്യൻ ഒന്നാമൻ ഒരു ശപഥം ചെയ്തിരുന്നു. ബവേറിയൻ നഗരങ്ങളായ മ്യൂണിക്കും ലാൻഡ് ഷൂട്ടം യുദ്ധത്തിൽ തകരാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിനു പ്രതീകരമായ ഒരു സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന്. യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടു നഗരങ്ങൾക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഉപകാരസ്മരണയ്ക്കായി 1638-ല്‍ മ്യൂണിക് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മരിയൻ സ്തൂപവും രൂപവും സ്ഥാപിച്ചു. 1638 നവംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി, സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞുവന്ന ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഫ്രൈസിങ്ങ് ബിഷപ്പായിരുന്ന വൈറ്റ് ആഡാം ഫോൺ ഗെപെഹ് (Veit Adam von Gepeckh) മരിയൻ സ്തൂപത്തിന്റെ വെഞ്ചിരിപ്പു കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

ഈ സ്തൂപം ആരു രൂപകൽപന ചെയ്തു എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ അറിവില്ല. അക്കാലത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശില്പി ആയിരിക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ദ അഭിപ്രായം. പലരും ഹ്യൂബർട്ട് ഗെർഹാർഡിന്റെ പേരു പറയുന്നു. വിൽഹം അഞ്ചാമന്റെ കല്ലറയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ 1593-ൽ ഹ്യൂബർട്ട് രൂപകൽപന ചെയ്തതാണ് ഈ സ്തൂതൂപത്തില മരിയൻ തിരുസ്വരൂപം എന്നാണ് പണ്ഡിതമതം. 1613 വരെ ഈ മരിയൻ പ്രതിമ മ്യൂണിക്കിലെ മരിയൻ ദൈവാലയത്തിലെ (Münchner Frauenkirche) പ്രധാന അൾത്താരയിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്.

മ്യൂണിക് റെസിഡൻസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മരിയൻ തിരുസ്വരൂപത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ളതാണു ഈ മരിയൻ സ്വരൂപവും. ചന്ദ്രനെ പാദത്തിൻ കീഴിലാക്കി കിരീടമണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മറിയത്തിന്റെ ഇടതു കൈയ്യിൽ ആശീർവ്വദിക്കുന്ന ഉണ്ണിയേശുവിനെയും വലതു കൈയിൽ ഒരു ദണ്ഡും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മരിയൻ തിരുസ്വരൂപം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതു മുതലാണ് മ്യൂണിക് നഗരത്തിലെ ഈ ഹൃദയഭാഗം മരിയൻപ്ലറ്റസ് (Marienplatz) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

യുറോപ്പിലെ തന്നെ ആദ്യ മരിയൻ സ്തൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് മരിയൻപ്ലറ്റസിലേത്. വിയന്നയിലെ മരിയൻ സ്തൂപവും (1645) പ്രാഗിലെ മരിയൻ സ്തൂപവും (1650) പിന്നീട് സ്ഥാപിച്ചതാണ്.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് ബയേണിലെ രാജാവായ ലുഡ്വിക് മൂന്നാമൻ (Ludwig III) ബവേറിയയിലെ സംരക്ഷകയായി നിത്യകന്യകയും ദൈവമാതാവുമായ മറിയത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ബവേറിയ മുഴുവൻ ഒരു മരിയൻ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ അനുവാദം തരണമെന്നും പതിനഞ്ചാം ബനഡിക്ട് മാർപാപ്പയോടു അപേക്ഷിച്ചു. ഇതിന്റെ ഓർമ്മചിത്രം മ്യൂണിക്കിലെ പാസിങ്ങിലുള്ള സംരക്ഷകമാതാവിന്റെ പള്ളിയിൽ (Maria Schutz Pasing) ചിത്രീകരിച്ചട്ടുണ്ട്. 1916 ഏപ്രിൽ 26-ന് മാർപാപ്പ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചു. ആ വർഷം മെയ് പതിനാലാം തീയതി മ്യൂണിക്കില്‍ ആദ്യമായി ബവേറിയൻ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. 1917 മുതൽ ബവേറിയയിലെ എല്ലാ രൂപതകളിലും ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചുവരുന്നു. 1970 മുതൽ ഈ തിരുനാൾ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. മ്യൂണിക്കിലെ മരിയൻപ്ലറ്റ്സിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ജപമാലയും പ്രദിക്ഷണവും നടത്തുന്നു.

മരിയൻ സ്തൂപത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള പീഠത്തിന്റെ നാലു വശത്തായി നാലു പുട്ടോകൾ (putto മാലാഖമാരെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കലാശിൽപങ്ങൾ) ഉണ്ട്. അവ ഓരോന്നും ഓരോ ഭീകരമൃഗങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മ്യൂണിക് നഗരം അതിജീവിച്ച നാലു വിപത്തുകളെയാണ് ഓരോ മൃഗങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുക. സിംഹം യുദ്ധത്തെയും രണ്ടു കാലുള്ള വ്യാളി പകർച്ചവ്യാധിയേയും ഡ്രാഗൺ പട്ടിണിയെയും സർപ്പം പാഷണ്ഡതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പത്രോണ ബവേറിയ ജൂബിലി

2017-ൽ പത്രോണ ബവേറിയയുടെ തിരുനാളിന്റെ നൂറാം ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു. അതിനായി 2011 മുതൽ ബവേറിയയിലെ രൂപതകൾ മറിയത്തോടൊപ്പമുള്ള വഴിയിൽ (Mit Maria auf dem Weg) എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിലൂന്നി ഏഴു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആത്മീയ ഒരുക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ഓരോ വർഷവും ഓരോ രൂപതയിലെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമായിരുന്നു അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്.

2011-ൽ പാസാവു രൂപതയിലെ ആൾട്ട്ഓട്ടിങ്ങിലെ മരിയൻ കപ്പേള.
2012-ൽ ബാംബർഗ് അതിരൂപതയിലെ ഫിയർസ്സേൻ ഹൈലിഗൻ ബസിലിക്ക
2013-ൽ റേഗൻസ്ബർഗ് രൂപതയിലെ ബോഗൻബർഗിലെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം
2014-ൽ വ്യൂർസ്ബുർഗ് രൂപതയിലെ റെറ്റ്സ് ബാഹിലെ മരിയ ഇൻ ഗ്രൂനൻതാൽ
2015-ൽ ഔസ്ബർഗ് രൂപതയിലെ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ പള്ളി
2016-ൽ ഐസ്റ്റഡ് രൂപതയിലെ റെസിഡൻസ്പ്ലറ്റ്സ്
2017-ൽ മ്യൂണിക് അതിരൂപതയിലെ മരിയൻ കത്തീഡ്രലും മരിയൻ സ്തൂപവും ആയിരുന്നു ആഘോഷനഗരികൾ.

മരിയൻ വണക്കത്തിന്റെ മെയ് മാസപ്പുലരിയിൽ മറിയത്തിന്റെ സംരക്ഷണമേലങ്കിക്കുള്ളിൽ നമുക്കും അഭയം തേടാം.

ഫാ ജയ്സൺ കുന്നേൽ MCBS

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.