‘ഇൻഗ്രാവേഷേന്തിബൂസ് മാലിസ്’ – മരിയന്‍ സഭാ പഠനങ്ങള്‍ 11

ഇൻഗ്രാവേഷേന്തിബൂസ് മാലിസ് (Ingravescentibus Malis)

പശ്ചാത്തലം

പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപാപ്പ 1937 സെപ്റ്റംബർ 29 -ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചാക്രികലേഖനമാണ് ഇൻഗ്രാവേഷേന്തിബൂസ് മാലിസ് (Ingravescentibus Malis). ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മകൾക്കുള്ള പരിഹാരം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കും അവന്റെ വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളിലേക്കും തിരിയുകയും അവന്റെ അമ്മയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥം തേടുകയുമാണ് എന്ന് മാർപാപ്പ ആമുഖമായി പറയുന്നു. സാത്താനെ ഓടിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പുണ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥ സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് ജപമാലയെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ആക്രമണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാന്‍

അതിശക്തരായ മുഹമ്മദീയർ തങ്ങളുടെ സൈന്യബലത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളെ നാശത്തിലേയ്ക്കും അടിമത്തത്തിലേയ്ക്കും തള്ളിവിടാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ മാർപാപ്പാമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വർഗ്ഗീയ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം തീക്ഷ്ണമായി അഭ്യർഥിക്കുകയും ശത്രു പരാജയപ്പെടുകയും അവന്റെ കപ്പലുകൾ മുങ്ങുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വകവും വിശ്വസ്തവുമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവളുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ച ഒരാളെയും പരിശുദ്ധ അമ്മ കൈവിടുകയില്ല എന്ന ബോധ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അക്കാലത്തും ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മത-സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ഏവർക്കും മുന്നറിയിപ്പുകൊടുക്കുന്ന മാർപാപ്പ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നതവും ശാശ്വതവുമായ അധികാരം മനുഷ്യർ പുച്ഛിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം മനുഷ്യരിൽ ദുർബലമാവുതെന്നും ആത്മാക്കളിൽ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കുകയോ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ സാരമായി ബാധിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

പാവപ്പെട്ടവരും സമ്പന്നരും

സമ്പത്തുള്ളവർ തങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രൂരമായ പോരാട്ടത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ തങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അവരുടെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പിലൂടെ അപ്പം നേടുന്നതിനായി അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാരത്തെ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ബഹുമാനിക്കുകയും മഹത്ത്വവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെയും ഒന്നുപോലെ അപലപിക്കുന്നു മാർപാപ്പ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാനും ഉപേക്ഷിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഈ ലോക സന്തോഷങ്ങളും പുറകെ പോകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സാമൂഹ്യക്രമക്കേട്, ക്രൂരമായ കലാപങ്ങൾ, ആഭ്യന്തരയുദ്ധം എന്നിവയുണ്ടാക്കുന്നവരെന്ന് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വലുതും എണ്ണമറ്റതുമായ ഇത്തരം തിന്മകൾ നമ്മുടെ മീതെ നിൽക്കുമ്പോഴും, അതിലും വലിയവയെ ഭാവിയിൽ ഇനിയും നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോഴും, നഷ്ടഹൃദയരാകാതെ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥം തേടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും പാപ്പാ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ കന്യകയായ അമ്മയോട് നടത്തുന്ന വിവിധ അപേക്ഷകളിൽ, വിശുദ്ധ ജപമാലയ്ക്ക് പ്രത്യേകവും വ്യത്യസ്തവും സവിശേഷവുമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും, നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയും മാലാഖയുടെയും എലിസബത്തിന്റെയും അഭിസംബോധനകളും ഇപ്പോഴും മരണസമയത്തും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തിയുള്ള അപേക്ഷകളും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ധ്യാനവും ഉൾപ്പെടുന്ന ജപമാല കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായതും വിശുദ്ധവുമായ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നും പാപ്പാ പറയുന്നു.

അതിനാൽ, ഈ പ്രാർത്ഥനരീതിക്ക് സുവിശേഷ ലാളിത്യത്തിന്റെ സുഗന്ധമുണ്ടെന്നും ആത്മാവിന്റെ വിനയം ആവശ്യമാണെന്നും, എല്ലാക്കാലങ്ങളിലുമുള്ള ഉന്നതരും സാധാരണക്കാരുമായ മനുഷ്യർ ഈ പ്രാർത്ഥനാരീതി പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളാകുന്ന തിരമാലകളുടെ ശമനവും മിന്നുന്ന വിജയം പ്രാർത്ഥനയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള തിളങ്ങുന്ന വിജയവും ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്റെ ദിവ്യപുത്രനിൽ നിന്ന് നമുക്ക നേടിത്തരുമെന്നും മാർപാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജപമാല പ്രാർത്ഥന

വിശുദ്ധ ജപമാല, ദൈവത്തിൻറെയും മതത്തിൻറെയും ശത്രുക്കളെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, സുവിശേഷപുണ്യങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകുകയും അവയെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ജപമാലപ്രാർത്ഥന കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും, വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തെ വീണ്ടും തഴച്ചുവളർത്തുകയും, ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഉയർത്തുകായും ചെയ്യുന്നതായി പാപ്പാ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

മെത്രാന്മാരോടുള്ള ആഹ്വാനം

സാധാരണ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു ഫലവത്തായ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന പതിവ് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ മെത്രാന്മാരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന മാർപാപ്പ, ജപമാലപ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾ തിന്മയിലേക്കുള്ള ചായുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രവണതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധി കറകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഊർജ്ജം നേടട്ടെ എന്നും, പ്രായം ചെന്നവർ തങ്ങളുടെ ഉത്‌കണ്‌ഠാകുലമായ കരുതലുകളിൽ‌ നിന്ന് വിശ്രമവും ആശ്വാസവും സമാധാനവും കണ്ടെത്തട്ടെ എന്നും, കത്തോലിക്കാ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനായി സ്വയം അർപ്പിതരായവർ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും സജീവത്വവും പ്രചോദനവും നേടട്ടെ എന്നും, സഹിക്കുന്നവരും മരണാസന്നരും സമാശ്വാസവും നിത്യസന്തോഷവും നേടട്ടെ എന്നുമുള്ള പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ ആഴത്തിൽ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായ പരിഹാരം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും തന്റെ ഈ ചാക്രികലേഖനം ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മുട്ടംതൊട്ടില്‍ mcbs

INGRAVESCENTIBUS MALIS

ENCYCLICAL OF POPE PIUS XI
ON THE ROSARY
TO THE VENERABLE BRETHREN, PATRIARCHS, PRIMATES,
ARCHBISHOPS, BISHOPS, AND OTHER ORDINARIES
IN PEACE AND COMMUNION WITH THE APOSTOLIC SEE.

1. More than once have We asserted – and We recently repeated this in the Encyclical Letter Divini Redemptoris (Acta Ap. Sedis, 1937, Vol. XXIX, p. 65) – that there is no remedy for the ever-growing evils of our times except a return to Our Lord Jesus Christ and to His most holy precepts. Truly, only He “hath the words of eternal life” (Cf. John, vi, 69), and individuals and society can only fall into immediate and miserable ruin if they ignore the majesty of God and repudiate His Law.

2. However, anyone who studies with diligence the records of the Catholic Church will easily recognize that the true patronage of the Virgin Mother of God is linked with all the annals of the Christian name. When, in fact, errors everywhere diffused were bent upon rending the seamless robe of the Church and upon throwing the Catholic world into confusion, our fathers turned with confident soul to her “alone who destroys all heresies in the world” (Roman Breviary), and the victory won through her brought the return of tranquility.

3. When the impious Mohammedan power, trusting in its powerful fleet and war-hardened armies, threatened the peoples of Europe with ruin and slavery, then – upon the suggestion of the Sovereign Pontiff – the protection of the heavenly Mother was fervently implored and the enemy was defeated and his ships sunk. Thus the Faithful of every age, both in public misfortune and in private need, turn in supplication to Mary, the benignant, so that she may come to their aid and grant help and remedy against sorrows of body and soul. And never was her most powerful aid hoped for in vain by those who besought it with pious and trustful prayer.

4. But also in our day, dangers no less grave than in the past beset civil and religious society. In fact, because the supreme and eternal authority of God, which commands and forbids, is despised and completely repudiated by men, the result is that the consciousness of Christian duty is weakened, and that faith becomes tepid in souls or entirely lost, and his afterward affects and ruins the very basis of human society.

5. Thus on the one hand are seen citizens intent on an atrocious struggle among themselves because some are provided with abundant riches and others must gain bread for themselves and their dear ones by the sweat of their brows. Indeed, as we all know, in some regions the evil had reached such a pitch that it seeks to destroy all private right of property, so that everything might be shared in common.

6. On the other hand, there are not lacking men who declare that they honor and exalt, above all, the power of the State. They say they must use every means to assure civil order and enforce authority, and pretend that only thus are they able totally to repulse the execrable theories of the Communists. However, they despise the light of evangelic wisdom and endeavor to revive the errors of the pagans and their way of life.

7. To this is added the clever and lamentable sect of those who, denying and hating God, declare themselves the enemies of the Eternal, and who insinuate themselves everywhere. They discredit and uproot all religious belief from souls. Finally, they trample on every human and Divine right. And while they cast scorn on the hope of heavenly reward, they incite men to seek, even by illicit means, false earthly happiness, and therefore drive them with brazen temerity to the dissolution of the social order, causing disorder, cruel rebellions and even the conflagration of civil war.

8. Nevertheless, Venerable Brethren, though such great and numerous evils hang over us, and others still greater are to be feared for the future, we must not lose heart nor let the confident hope that rests solely on God become fainter. He who “made the nations of the earth for health” (Cf. Wisdom i, 14) without doubt will not let those perish whom He has redeemed with His Precious Blood, nor will He abandon His Church. But rather, as We said in the beginning, shall We beseech God through the mediation of the Blessed Virgin, so acceptable to Him, since, to use the words of St. Bernard: “Such is the will of God, who has wished that we should have all things through Mary.” (Sermon on the Nativity of the Blessed Virgin Mary.)

9. Among the various supplications with which we successfully appeal to the Virgin Mother of God, the Holy Rosary without doubt occupies a special and distinct place. This prayer, which some call the Psalter of the Virgin or Breviary of the Gospel and of Christian life, was described and recommended by Our Predecessor of happy memory, Leo XIII, with these vigorous passages: “Very admirable is this crown interwoven with the angelic salutation which is interposed in the Sunday prayer, and unites with it the obligation of interior meditation. It is an excellent manner of prayer . . . and very useful for the attainment of immortal life” (Acta Leonis, 1898, Vol. XVIII, pp. 154, 155).

10. And this can well be deduced from the very flowers that form this mystic garland. What prayers in fact can be found more adaptable and holy? This first is that which our Divine Redeemer Himself pronounced when His disciples asked Him: “Lord, teach us to pray” (Luke xi, 1); a very holy supplication which both offers us the way – as far as it is possible for us – to render glory to God, and also takes into account all the necessities of our body and soul. How can the Eternal Father, when prayed to with the very words of His Son, refuse to come to our aid?

11. The other prayer is the Angelic Salutation, which begins with the eulogies of the Archangel Gabriel and of St. Elizabeth, and ends with that very pious supplication by which we beg the help of the Blessed Virgin now and at the hour of our death. To these invocations, said aloud, is added the contemplation of the sacred mysteries, through which they place, as it were, under our eyes the joys, sorrows and triumphs of Jesus Christ and of His Mother, so that we receive relief and comfort in our sorrows. Following those most holy examples, we ascend to the happiness of the heavenly country by steps of ever higher virtue.

12. This practice of piety, Venerable Brethren, admirably diffused by St. Dominic, not without the heavenly suggestion and inspiration of the Virgin Mother of God, is without doubt easy for all, even for the ignorant and the simple. But those wander from the path of truth who consider this devotion merely an annoying formula repeated with monotonous singsong intonation, and refuse it as good only for children and silly women!

13. In this regard, it is to be noted that both piety and love, though always renewing the same words, do not always repeat the same thing but always express something new issuing from the intimate sentiment of devotion. And besides, this mode of prayer has the perfume of evangelic simplicity and requires humility of spirit; and, if we disdain humility, as the Divine Redeemer teaches, it will be impossible for us to enter the heavenly kingdom: “Amen, I say to you, unless you become as little children you shall not enter the kingdom of heaven” (Matt. xviii, 3).

14. Nevertheless, if men in our century, with its derisive pride, refuse the Holy Rosary, there is an innumerable multitude of holy men of every age and every condition who have always held it dear. They have recited it with great devotion, and in every moment they have used it as a powerful weapon to put the demons to flight, to preserve the integrity of life, to acquire virtue more easily, and in a word to attain real peace among men.

15. Nor are there lacking men famous as to doctrine and wisdom who, although intensely occupied in scientific study and researches, never even for a day fail to pray fervently on bended knee, before the image of the Virgin, in this most pious form. Thus kings and princes, however burdened with most urgent occupations and affairs, made it their duty to recite the Rosary.

16. This mystic crown, then, not only is found in and glides through the hands of the poor, but it also is honored by citizens of every social rank. And We do not wish here to pass over in silence the fact that the Blessed Virgin herself, even in our times, has solicitously recommended this manner of prayer, when she appeared and taught it to the innocent girl in the Grotto of Lourdes.

17. Therefore why should We not hope for every grace if We supplicate Our Heavenly Mother in this manner with due disposition and holiness? We desire very earnestly, Venerable Brethren, that the Holy Rosary should be recited in a special manner in the month of October and with increased devotion both in the churches and in homes.

18. And so much the more must it be done since the enemies of the Divine Name – that is, those who have rebelled against and denied and scorned the Eternal God – spread snares for the Catholic Faith and the liberty due to the Church, and finally rebel with insane efforts against divine and human rights, to send mankind to ruin and perdition. Through efficacious recourse to the Virgin Mother of God, they may be finally bent and led to penance and return to the straight path, trusting to the care and protection of Mary.

19. The Holy Virgin who once victoriously drove the terrible sect of the Albigenses from Christian countries, now suppliantly invoked by us, will turn aside the new errors, especially those of Communism, which reminds us in many ways, in its motives and misdeeds, of the ancient ones.

20. And as in the times of the Crusades, in all Europe there was raised one voice of the people, one supplication; so today, in all the world, the cities, and even the smallest villages, united with courage and strength, with filial and constant insistence, the people seek to obtain from the great Mother of God the defeat of the enemies of Christian and human civilization, to the end that true peace may shine again over tired and erring men.

21. If, then, all will do this with due disposition, with great faith and with fervent piety, it is right to hope that as in the past, so in our day, the Blessed Virgin will obtain from her divine Son that the waves of the present tempests be calmed and that a brilliant victory crown this rivalry of Christians in prayer.

22. The Holy Rosary, besides, not only serves admirably to overcome the enemies of God and Religion, but is also a stimulus and spur to the practice of evangelic virtues which it injects and cultivates in our souls. Above all, it nourishes the Catholic Faith, which flourishes again by due meditation on the sacred mysteries, and raises minds to the truth revealed to us by God.

23. Every one can understand how salutary it is, especially in our times wherein sometimes a certain annoyance of the things of the spirit is felt even among the Faithful, and a dislike, as it were, for the Christian doctrine. Therefore, revive the hope of immortal welfare, while the triumph of Jesus Christ and of His Mother, meditated on by us in the last part of the Rosary, shows us Heaven open and invites us to the conquest of the Eternal Country.

24. Thus while an unbridled longing for the things of this earth has penetrated into the hearts of mortals and each one more ardently longs for the short-lived riches and ephemeral pleasures, all feel a fruitful call back to the heavenly treasures “where thieves do not break in and neither rust nor moth doth consume” (Matt. xii, 33), and to the wealth that will never perish.

25. And the charity which has been weakened and cooled in many, how can it fail to be rekindled into love in the souls of those who recall with a full heart the tortures and death of our Redeemer and the afflictions of His Sorrowful Mother? From this charity towards God, then, there cannot but rise a more intense love of one’s neighbor if one dwells on the labors and sorrows that Our Lord suffered for all, reinstating the lost inheritance of the children of God.

26. Therefore see to it, Venerable Brethren, that such a fruitful practice shall be more diffused, more highly esteemed by all, and that common piety be increased. Through your work and that of the priests who help you in the care of souls, its praises and advantages shall be preached and repeated to the Faithful of every social class.

27. From it, the young will draw fresh energy with which to control the rebellious tendencies to evil and to preserve intact the stainless purity of the soul; also in it, the old will again find repose, relief and peace from their anxious cares. To those who devote themselves to Catholic Action may it be a spur to impel them to a more fervent and active work of apostolate; and to all those who suffer in any way, especially the dying, may it bring comfort and increase the hope of eternal happiness.

28. The fathers and mothers of families particularly must give an example to their children, especially when, at sunset, they gather together after the day’s work, within the domestic walls, and recite the Holy Rosary on bended knees before the image of the Virgin, together fusing voice, faith and sentiment. This is a beautiful and salutary custom, from which certainly there cannot but be derived tranquillity and abundance of heavenly gifts for the household.

29. When very frequently We receive newly married couples in audience and address paternal words to them, We give them rosaries, We recommend these to them earnestly, and We exhort them, citing Our own example, not to let even one day pass without saying the Rosary, no matter how burdened they may be with many cares and labors.

30. For these reasons, Venerable Brethren, We have thought fit earnestly to exhort you, and through you, all the Faithful, to carry out this pious practice. Nor do We doubt that you, listening, with your usual response to Our paternal invitation will bring about abundant fruits once more.

31. And in addressing this Encyclical to you, another motive impels Us. We wish that, together with Us, Our many children in Jesus shall unite and render thanks to the Mother of God for the better health We have happily regained.

32. This grace, as We have had occasion to write (Cf. Letter to Cardinal E. Pacelli, Osservatore Romano, September 5, 1937), We attribute to the special intercession of the virgin of Lisieux, St. Therese of the Child Jesus. But We know, though, that everything comes to us from Almighty God through the hands of Our Lady.

33. And lastly, as there has been launched in the public press with rash insolence, a very grave injury to the Blessed Virgin, We cannot do less than profit by this occasion to offer, together with the Episcopate and the people of that nation which venerates Mary as “Queen of the Kingdom of Poland,” and with the homage of our piety, due reparation to the august Queen, and denounce to the whole world this sacrilege committed with impunity, as a painful and unworthy thing.

34. Meanwhile, with a full heart We impart to you, Venerable Brethren, and to the flock entrusted to the care of each of you, the Apostolic Blessing as an augury of heavenly graces and in token to Our Paternal benevolence.

Given at Castel Gandolfo, near Rome, on the 29th day of the month of September, on the Feast of the Dedication of St. Michael the Archangel, in the year 1937, the sixteenth of Our Pontificate.

PIUS XI

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.