‘ലെത്തീസിയ സാങ്ത്തേ’ – മരിയന്‍ സഭാ പഠനങ്ങള്‍ 10

ലെത്തീസിയ സാങ്ത്തേ (Laetitiae Sanctae)

ജപമാലയുടെ മാർപാപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ പാപ്പാ ജപമാലഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 1893 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ചാക്രിക ലേഖനമാണ് ‘ലെത്തീസിയ സാങ്ത്തേ.’ ജപമാലയിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെയും ദുഖത്തിന്റെയും മഹിമയുടെയും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അധഃപതിച്ച അവസ്ഥകൾക്കുള്ള മറുമരുന്നായി മാർപാപ്പ ഈ ചാക്രികലേഖനത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ജപമാലഭക്തി

തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ജപമാലഭക്തി എപ്രകാരം സഹായകമായിരുന്നുവെന്നും തന്റെ അജപാലന ജീവിതത്തിൽ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം എന്തുമാത്രം ശക്തിദായകമായിരുന്നുവെന്നും അത് തന്റെ ആത്മാവിന് എന്തുമാത്രം ആനന്ദദായകമാണെന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നുവെന്നും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാർപാപ്പ ഈ ചാക്രികലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ കൃപയോടെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന, ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയെ നയിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ഉദ്യമത്തിൽ ഉപദേശത്തിലൂടെ തനിക്ക് വഴികാട്ടുന്ന, ഭക്തിയിലും മറ്റെല്ലാ സദ്‌ഗുണങ്ങളിലും മുന്നേറാൻ ക്രിസ്തീയ ജനതയെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ രാജ്ഞിയുടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് മാർപാപ്പ ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരിയഭക്തിയിൽ നിന്നും ജപമാലപ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും വളരെ വിലപ്പെട്ടതും ആവശ്യകവുമായ ഗുണഗണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഈ ചാക്രികലേഖനത്തിലൂടെ താൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാർപാപ്പ പറയുന്നു.

ഭക്തിപൂർവ്വം ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള തന്റെ ബോധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന മാർപാപ്പ, മാനവസമൂഹത്തിന്റെ ശക്തിയും ക്ഷേമവും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനും സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിന്റെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും മികച്ച തത്ത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനുമെതിരെ അണിചേരാനും എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകമായി ഭരണാധികാരികളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

മൂന്നു തിന്മകളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരവും

തുടർന്ന്, സമൂഹത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നത്തിൽ മുഖ്യസ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന മൂന്ന് തിന്മകളെക്കുറിച്ച് മാർപാപ്പ വിവരിക്കുന്നു: ലളിതവും അധ്വാനപൂർവ്വകവുമായ ജീവിതശൈലിയോടുള്ള അനിഷ്ടം, എല്ലാത്തരം സഹനങ്ങളോടുമുള്ള അരോചകമായ വെറുപ്പ്, ഭാവിജീവിതത്തെ വിസ്മരിക്കൽ. കുടുംബ ജീവിതത്തിന് മനോഹാരിത സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളെയും ഗാർഹിക ചുമതലകളുടെ നിർവ്വഹണത്തെയും പുച്ഛിക്കുന്ന ഗുരുതരവും അപകടകരവുമായ പ്രവണത വളർന്നുവരുന്നതിൽ തന്റെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മാർപാപ്പ അതിനോടനുബദ്ധമായുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെയും അപലപിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരമായി ജപമാലയിൽ സന്തോഷകരമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ധ്യാനവും അനുകരണവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി, മാനവരാശിയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന വിനാശകരമായതും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ കാരണമാകുന്നതുമായ രണ്ടാമത്തെ തിന്മയായി കഷ്ടതയോടുള്ള അസഹനീയമായ വെറുപ്പിനെയും സഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതോ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വ്യഗ്രതയെയും മാർപാപ്പ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തിന്മയുടെ ഫലമായി ശരിയായതു ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമായ മനസ്സിന്റെ സമാധാനവും സ്വാതന്ത്രവും അനേകമാളുകളിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുക്കപ്പെടുകയും, തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ആപത്തുകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും അവരെ നഷ്ടധൈര്യരാക്കുകയും നിരാശരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പാപ്പാ പറയുന്നു. സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആത്മധൈര്യം ശക്തിപ്പെടുത്തനുള്ള ശക്തമായ ഒരു മാർഗ്ഗം ജപമാലയാണെന്നും, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുഖകരമായ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴമായി വിചിന്തനം നടത്തുകയും അവയുടെ അർത്ഥം മാധുര്യമുള്ളതും നിശബ്ദവുമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത്തരമുള്ള തിന്മകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കാനാകുമെന്നും മാർപാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്നാമതായി, മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ഭാവിജീവിതത്തെ സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുന്ന തിന്മയ്‌ക്കെതിരെ മാർപാപ്പ പ്രതികരിക്കുന്നു. പഴയകാലത്ത്, തങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഗേഹം ഈ ഭൂമിയല്ലെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാവിജീവിതമുണ്ടെന്നും വിജാതീയരടക്കമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്രിസ്തീയ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആധുനിക മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തിലെ വ്യാജവസ്തുക്കളുടെ പുറകെ പോകുകയും, ശാശ്വതമായ ന്തോഷം തരുന്ന തങ്ങളുടെ പിതൃരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാറ്റിവെക്കുക മാത്രമല്ല,അതിനെ ത്യജിക്കുകയും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തങ്ങളുടെ രാജ്യസ്നേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും വിഘാതമാകുന്നുവെന്നും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതിൽപ്പരം വിഢിത്വവും വെറുക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ മിഥ്യാബോധം വേറെയില്ലെന്നും ഭാവിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മെ ഒരു തരത്തിലും ഈ ലോകജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അകറ്റുന്നില്ലെന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മഹത്വമായ ഈലോകവാസസ്ഥലത്തിന്റെ പ്രതാപവും സൗന്ദര്യവും പരലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ മഹിമയുടെയും മനോഹാരിതയുടെയും പ്രതിഫലനം തന്നെയാണെന്നും മാർപാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുമരുന്നായി, മഹിമയുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പതിവായതും തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥന മാർപാപ്പ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കാരണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗ്രാഹ്യവും വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രം വെളിപ്പെടുന്നതുമായ “തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന” നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ജപമാലയിലെ ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ധ്യാനം നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു.

മരണം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉന്മൂലനമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ദേശാന്തരഗമനവും കടന്നുപോകലും മാത്രമാണെന്ന് മഹിമയുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സമയവും നിത്യതയും തമ്മിലും ഈലോകവും പരലോകവും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ശക്തവും കുലീനവുമായ സ്വഭാവവൈശിഷ്‌ട്യമുള്ളവർ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മാനവസമൂഹത്തിന്റെ അന്തസ്സും ക്ഷേമവും സുനിശ്ചിതമാവുകയുള്ളൂ എന്നും മാർപാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജപമാലഭക്തിക്ക് കാലഘട്ടത്തിലെ തിന്മകളെയും സമൂഹത്തിലെ മാരകമായ വ്രണങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജപമാലഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സംരഭങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ജപമാല ഭക്തിയിലൂടെ എല്ലാവരും ആത്മരക്ഷക്കുതകുന്ന സദ്‌ഫലങ്ങൾ നേടണമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാക്രികലേഖനം മാർപാപ്പ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മുട്ടംതൊട്ടില്‍ mcbs

LAETITIAE SANCTAE
ENCYCLICAL OF POPE LEO XIII
COMMENDING DEVOTION TO THE ROSARY

To Our Venerable Brethren the Patriarchs, Primates,
Archbishops, Bishops, and other Ordinaries,
having Peace and Communion with the Apostolic See.

Venerable Brethren, Greeting and Apostolic Benediction.

The sacred joy which it has been given to Us to feel in attaining the fiftieth anniversary of Our Episcopal Consecration has been deepened by the knowledge that it was shared by the people of the whole Catholic world, and that as a father in the midst of his children We have been consoled by the touching testimonies of their loyalty and love. We gratefully accept it and record it as a fresh proof of God’s special providence, and one which is markedly full of bounty to Ourselves, and of blessing to the Church.

2. At the same time We love to offer Our thanks for this signal benefit to the august Mother of God, whose powerful intercession We feel to have been exercised in Our behalf. For hers is the loving kindness which, during the length of years and the vicissitudes of life, has never failed Us, and which day by day seems to draw nearer to Us than ever, filling Our soul with gladness, and strengthening Us with a confidence of which the surety is higher than the things of time. It is as if the voice of the heavenly Queen made itself heard to Us, at one moment graciously consoling Us in the midst of trials; at another guiding Us by her counsel in directing the great work of the salvation of souls; at another, urging Us to admonish the Christian people to advance in piety and in the practice of every virtue. For Us it is once more a joy as well as a duty to respond to her inspirations. Amongst the happy results which have already rewarded Our exhortations which were due to her prompting, We have to reckon the remarkable impulse given to the Devotion of the Most Holy Rosary. This awakening has made itself felt in the increased number of Confraternities instituted for the purpose, the voluminous literature of pious and learned works written upon the subject, and the manifold tributes which Christian art has not failed to bring to its service. And now, as if for yet another time, listening to the voice of the same zealous Mother, who calls upon Us to “cry out and cease not,” We rejoice once more to address you, Venerable Brethren, upon the subject of the Rosary, standing as We do upon the eve of that month of October which, by the award of special Indulgences, We have deemed it well to dedicate to this most popular devotion. Our appeal to you, however, will not be directed so much to add any further recommendation of a method of prayer so praiseworthy in itself, nor yet to press upon the faithful the necessity of practising it still more fervently, but rather to point out how we may draw from this devotion certain advantages which are especially valuable and needful at the present day.

The Rosary and Society

3. For We are convinced that the Rosary, if devoutly used, is bound to benefit not only the individual but society at large. No one will do Us the injustice to deny that in the discharge of the duties of the Supreme Apostolate We have laboured – as, God helping, We shall ever continue to labour – to promote the civil prosperity of mankind. Repeatedly have We admonished those who are invested with sovereign power that they should neither make nor execute laws except in conformity with the equity of the Divine mind. On the other hand, we have constantly besought citizens who were conspicuous by genius, industry, family, or fortune, to join together in common counsel and action to safeguard and to promote whatever would tend to the strength and well-being of the community. Only too many causes are at work, in the present condition of things, to loosen the bonds of public order, and to withdraw the people from sound principles of life and conduct.

Dislike of Poverty – The Joyful Mysteries

4. There are three influences which appear to Us to have the chief place in effecting this downgrade movement of society. These are-first, the distaste for a simple and labourious life; secondly, repugnance to suffering of any kind; thirdly, the forgetfulness of the future life.

5. We deplore – and those who judge of all things merely by the light and according to the standard of nature join with Us in deploring that society is threatened with a serious danger in the growing contempt of those homely duties and virtues which make up the beauty of humble life. To this cause we may trace in the home, the readiness of children to withdraw themselves from the natural obligation of obedience to the parents, and their impatience of any form of treatment which is not of the indulgent and effeminate kind. In the workman, it evinces itself in a tendency to desert his trade, to shrink from toil, to become discontented with his lot, to fix his gaze on things that are above him, and to look forward with unthinking hopefulness to some future equalization of property. We may observe the same temper permeating the masses in the eagerness to exchange the life of the rural districts for the excitements and pleasures of the town. Thus the equilibrium between the classes of the community is being destroyed, everything becomes unsettled, men’s minds become a prey to jealousy and heart-burnings, rights are openly trampled under foot, and, finally, the people, betrayed in their expectations, attack public order, and place themselves in conflict with those who are charged to maintain it.

6. For evils such as these let us seek a remedy in the Rosary, which consists in a fixed order of prayer combined with devout meditation on the life of Christ and His Blessed Mother. Here, if the joyful mysteries be but clearly brought home to the minds of the people, an object lesson of the chief virtues is placed before their eyes. Each one will thus be able to see for himself how easy, how abundant, how sweetly attractive are the lessons to be found therein for the leading of an honest life. Let us take our stand in front of that earthly and divine home of holiness, the House of Nazareth. How much we have to learn from the daily life which was led within its walls! What an all-perfect model of domestic society! Here we behold simplicity and purity of conduct, perfect agreement and unbroken harmony, mutual respect and love – not of the false and fleeting kind – but that which finds both its life and its charm in devotedness of service. Here is the patient industry which provides what is required for food and raiment; which does so “in the sweat of the brow,” which is contented with little, and which seeks rather to diminish the number of its wants than to multiply the sources of its wealth. Better than all, we find there that supreme peace of mind and gladness of soul which never fail to accompany the possession of a tranquil conscience. These are precious examples of goodness, of modesty, of humility, of hard-working endurance, of kindness to others, of diligence in the small duties of daily life, and of other virtues, and once they have made their influence felt they gradually take root in the soul, and in course of time fail not to bring about a happy change of mind and conduct. Then will each one begin to feel his work to be no longer lowly and irksome, but grateful and lightsome, and clothed with a certain joyousness by his sense of duty in discharging it conscientiously. Then will gentler manners everywhere prevail; home-life will be loved and esteemed, and the relations of man with man will be loved and esteemed, and the relations of man with man will be hallowed by a larger infusion of respect and charity. And if this betterment should go forth from the individual to the family and to the communities, and thence to the people at large so that human life should be lifted up to this standard, no one will fail to feel how great and lasting indeed would be the gain which would be achieved for society.

Repugnance to Suffering-The Sorrowful Mysteries

7. A second evil, one which is specially pernicious, and one which, owing to the increasing mischief which it works among souls, we can never sufficiently deplore, is to be found in repugnance to suffering and eagerness to escape whatever is hard or painful to endure. The greater number are thus robbed of that peace and freedom of mind which remains the reward of those who do what is right undismayed by the perils or troubles to be met with in doing so. Rather do they dream of a chimeric civilization in which all that is unpleasant shall be removed, and all that is pleasant shall be supplied. By this passionate and unbridled desire of living a life of pleasure, the minds of men are weakened, and if they do not entirely succumb, they become demoralized and miserably cower and sink under the hardships of the battle of life.

8. In such a contest example is everything, and a powerful means of renewing our courage will undoubtedly be found in the Holy Rosary, if from our earliest years our minds have been trained to dwell upon the sorrowful mysteries of Our Lord’s life, and to drink in their meaning by sweet and silent meditation. In them we shall learn how Christ, “the Author and Finisher of Our faith,” began “to do and teach,” in order that we might see written in His example all the lessons that He Himself had taught us for the bearing of our burden of labour and sorrow, and mark how the sufferings which were hardest to bear were those which He embraced with the greatest measure of generosity and good will. We behold Him overwhelmed with sadness, so that drops of blood ooze like sweat from His veins. We see Him bound like a malefactor, subjected to the judgment of the unrighteous, laden with insults, covered with shame, assailed with false accusations, torn with scourges, crowned with thorns, nailed to the cross, accounted unworthy to live, and condemned by the voice of the multitude as deserving of death. Here, too, we contemplate the grief of the most Holy Mother, whose soul was not merely wounded but “pierced” by the sword of sorrow, so that she might be named and become in truth “the Mother of Sorrows.” Witnessing these examples of fortitude, not with sight but by faith, who is there who will not feel his heart grow warm with the desire of imitating them?

9. Then, be it that the “earth is accursed” and brings forth “thistles and thorns,”- be it that the soul is saddened with grief and the body with sickness; even so, there will be no evil which the envy of man or the rage of devils can invent, nor calamity which can fall upon the individual or the community, over which we shall not triumph by the patience of suffering. For this reason it has been truly said that “it belongs to the Christian to do and to endure great things,” for he who deserves to be called a Christian must not shrink from following in the footsteps of Christ. But by this patience, We do not mean that empty stoicism in the enduring of pain which was the ideal of some of the philosophers of old, but rather do We mean that patience which is learned from the example of Him, who “having joy set before Him, endured the cross, despising the shame” (Heb. xvi., 2). It is the patience which is obtained by the help of His grace; which shirks not a trial because it is painful, but which accepts it and esteems it as a gain, however hard it may be to undergo. The Catholic Church has always had, and happily still has, multitudes of men and women, in every rank and condition of life, who are glorious disciples of this teaching, and who, following faithfully in the path of Christ, suffer injury and hardship for the cause of virtue and religion. They re-echo, not with their lips, but with their life, the words of St. Thomas: “Let us also go, that we may die with him” (John xi., 16).

10. May such types of admirable constancy be more and more splendidly multiplied in our midst to the weal of society and to the glory and edification of the Church of God!

Forgetfulness of the Future – The Glorious Mysteries

11. The third evil for which a remedy is needed is one which is chiefly characteristic of the times in which we live. Men in former ages, although they loved the world, and loved it far too well, did not usually aggravate their sinful attachment to the things of earth by a contempt of the things of heaven. Even the right-thinking portion of the pagan world recognized that this life was not a home but a dwelling-place, not our destination, but a stage in the journey. But men of our day, albeit they have had the advantages of Christian instruction, pursue the false goods of this world in such wise that the thought of their true Fatherland of enduring happiness is not only set aside, but, to their shame be it said, banished and entirely erased from their memory, notwithstanding the warning of St. Paul, “We have not here a lasting city, but we seek one which is to come” (Heb. xiii., 4).

12. When We seek out the causes of this forgetfulness, We are met in the first place by the fact that many allow themselves to believe that the thought of a future life goes in some way to sap the love of our country, and thus militates against the prosperity of the commonwealth. No illusion could be more foolish or hateful. Our future hope is not of a kind which so monopolizes the minds of men as to withdraw their attention from the interests of this life. Christ commands us, it is true, to seek the Kingdom of God, and in the first place, but not in such a manner as to neglect all things else. For, the use of the goods of the present life, and the righteous enjoyment which they furnish, may serve both to strengthen virtue and to reward it. The splendour and beauty of our earthly habitation, by which human society is ennobled, may mirror the splendour and beauty of our dwelling which is above. Therein we see nothing that is not worthy of the reason of man and of the wisdom of God. For the same God who is the Author of Nature is the Author of Grace, and He willed not that one should collide or conflict with the other, but that they should act in friendly alliance, so that under the leadership of both we may the more easily arrive at that immortal happiness for which we mortal men were created.

13. But men of carnal mind, who love nothing but themselves, allow their thoughts to grovel upon things of earth until they are unable to lift them to that which is higher. For, far from using the goods of time as a help towards securing those which are eternal, they lose sight altogether of the world which is to come, and sink to the lowest depths of degradation. We may doubt if God could inflict upon man a more terrible punishment than to allow him to waste his whole life in the pursuit of earthly pleasures, and in forgetfulness of the happiness which alone lasts for ever.

14. It is from this danger that they will be happily rescued, who, in the pious practice of the Rosary, are wont, by frequent and fervent prayer, to keep before their minds the glorious mysteries. These mysteries are the means by which in the soul of a Christian a most clear light is shed upon the good things, hidden to sense, but visible to faith, “which God has prepared for those who love Him.” From them we learn that death is not an annihilation which ends all things, but merely a migration and passage from life to life. By them we are taught that the path to Heaven lies open to all men, and as we behold Christ ascending thither, we recall the sweet words of His promise, “I go to prepare a place for you.” By them we are reminded that a time will come when “God will wipe away every tear from our eyes,” and that “neither mourning, nor crying, nor sorrow, shall be any more,” and that “We shall be always with the Lord,” and “like to the Lord, for we shall see Him as He is,” and “drink of the torrent of His delight,” as “fellow-citizens of the saints,” in the blessed companionship of our glorious Queen and Mother. Dwelling upon such a prospect, our hearts are kindled with desire, and we exclaim, in the words of a great saint, “How vile grows the earth when I look up to heaven!” Then, too, shall we feel the solace of the assurance “that which is at present momentary and light of our tribulation worketh for us above measure exceedingly an eternal weight of glory” (2 Cor. iv., 17).

15. Here alone we discover the true relation between time and eternity, between our life on earth and our life in heaven; and it is thus alone that are formed strong and noble characters. When such characters can be counted in large numbers, the dignity and well-being of society are assured. All that is beautiful, good, and true will flourish in the measure of its conformity to Him who is of all beauty, goodness, and truth the first Principle and the Eternal Source.

Confraternities of the Rosary

16. These considerations will explain what We have already laid down concerning the fruitful advantages which are to be derived from the use of the Rosary, and the healing power which this devotion possesses for the evils of the age and the fatal sores of society. These advantages, as we may readily conceive, will be secured in a higher and fuller measure by those who band themselves together in the sacred Confraternity of the Rosary, and who are thus more than others united by a special and brotherly bond of devotion to the Most Holy Virgin. In this Confraternity, approved by the Roman Pontiffs, and enriched by them with indulgences and privileges, they possess their own rule and government, hold their meetings at stated times, and are provided with ample means of leading a holy life and of labouring for the good of the community. They are, are so to speak, the battalions who fight the battle of Christ, armed with His Sacred Mysteries, and under the banner and guidance of the Heavenly queen. How faithfully her intercession is exercised in response to their prayers, processions, and solemnities is written in the whole experience of the Church not less than in the splendour of the victory of Lepanto.

17. It is, therefore, to be desired that renewed zeal should be called forth in the founding, enlarging, and directing of these confraternities, and that not only by the sons of St. Dominic, to whom by virtue of their Order a leading part in this Apostolate belongs, but by all who are charged with the care of souls, and notable in those places in which the Confraternity has not yet been canonically established. We have it especially at heart that those who are engaged in the sacred field of the missions, whether in carrying the Gospel to barbarous nations abroad, or in spreading it amongst the Christian nations at home, should look upon this work as especially their own. If they will make it the subject of their preaching, We cannot doubt that there will be large numbers of the faithful of Christ who will readily enrol themselves in the Confraternity, and who will earnestly endeavour to avail themselves of those spiritual advantages of which We have spoken, and in which consist the very meaning and motive of the Rosary. From the Confraternities, the rest of the faithful will receive the example of greater esteem and reverence for the practice of the Rosary, and they will be thus encouraged to reap from it, as We heartily desire that they may, the same abundant fruits for their souls’ salvation.

Conclusion

18. This then is the hope, which, amid the manifold evils which beset society,brightens, consoles, and supports Us. May Mary, the Mother of God and of men,herself the authoress and teacher of the Rosary, procure for Us its happyfulfilment. It will be your part, Venerable Brethren, to provide that by yourefforts Our words and Our wishes may go forth on their mission of good for theprosperity of families and the peace of peoples.

19. And as a pledge of the Divine favour, and of Our own affection, We lovingly bestow upon you, your clergy, and your people, the Apostolic Benediction.

Given at St. Peter’s, Rome, this 8th day of September, in the year of OurLord 1893, and the 16th of Our Pontificate.

LEO XIII

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.