ജൂൺ 05 – ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം: നാം ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ട ഒരേയൊരു ഭൂമി

ടോണി ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് താരാപഥങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരേയൊരു ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ. ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിന പ്രമേയം ‘ഒരു ഭൂമി മാത്രം’ എന്നതാണ്. അത് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിജീവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിന സമ്മേളനം സ്വീഡനിലാണ് നടക്കുന്നത്. 1972-ലെ സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം കോൺഫറൻസിന്റെ മുദ്രാവാക്യം “ഒരു ഭൂമി മാത്രം” എന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 50 വർഷമായി ഈ സത്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു – ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ ഏക ഭവനമാണ്.

കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി ലോകം പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടമാണ്. ഉയരുന്ന താപനില പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ വഷളാക്കുന്നു, പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു, ഭക്ഷ്യ-ജലസുരക്ഷയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. 1.5°C ആയി താപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരവും മാറ്റാനാകാത്തതുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടെയെത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കും?

നമ്മുടെ നിലവിലെ ജീവിതരീതി നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ഏകദേശം ആറ് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ പരിസ്ഥിതി ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഭൂമിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ നാം ചെലവഴിക്കേണ്ടതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തികളും പൗരസമൂഹവും അവബോധം വളർത്തുന്നതിലും സർക്കാരുകളോടും സ്വകാര്യമേഖലയോടും വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കണം.

“നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, നമ്മെ പൊതിയുന്ന വെളിച്ചം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം ഭൂമിയിലുണ്ട്; എന്നാൽ അത്യാർത്തിക്കുള്ളതില്ല” എന്ന ഗാന്ധിവചനം എന്നത്തേക്കാളും ഇന്ന് പ്രസക്തമാകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പ്രകൃതിയുടെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെയും നഷ്ടം, വായുമലിനീകരണം, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന ഭീഷണികളാണ്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ആഗോളതാപനം 1.5°C ആയി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ, 2030-ഓടെ വാർഷിക ഹരിതഗൃഹ വാതകപ്രസാരണം പകുതിയായി കുറയ്ക്കണം. അടുത്ത രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ ആഗോളതാപനം 1.5°C കവിയാനുള്ള സാധ്യത 50 ശതമാനമാണ്. പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘടകമായ മീഥേനാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ചൂടിന്റെ 25 ശതമാനത്തിലധികം ഉത്തരവാദി. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി, തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊല്ലുകയോ, അഭയാർത്ഥികളാക്കുകയും ട്രില്യൺ കണക്കിന് സാമ്പത്തികനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോകത്തിലെ പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ഗുണിതങ്ങൾ നൽകാനും സ്വകാര്യനിക്ഷേപം കൂട്ടാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ നൽകാനും സാമ്പത്തിക വ്യാപകമായ ഡീകാർബണൈസേഷനിലേക്കുള്ള പാതയിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്‌പ്പാകാനും സാധിക്കും.

പ്രകൃതിയുടെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെയും നഷ്ടം

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച ഏകദേശം 2 ബില്യൺ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 40 ശതമാനം ആളുകളുടെ ക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കുന്നു. പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ 15 ശതമാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകൃതി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ പരിവർത്തനം നിർത്തിയാൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന 60 ശതമാനം ജീവജാലങ്ങളുടെ വംശനാശം തടയാനാകും. എല്ലാ വർഷവും, നമ്മുടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഉൽപാദനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിലധികം മൂല്യമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു.

ലോകത്തിലെ കൃഷിഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും നശിച്ചു. 1700 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉൾനാടൻ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ 87 ശതമാനവും അപ്രത്യക്ഷമായി, വാണിജ്യ മത്സ്യ ഇനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 80% ജൈവവൈവിധ്യ നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നത് ഭക്ഷ്യസംവിധാനങ്ങളാണ്.

വായുമലിനീകരണം

വായുമലിനീകരണം  മൂലം പ്രതിവർഷം 7 ദശലക്ഷം അകാലമരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. മൊത്തം മരണങ്ങളിൽ പത്തിൽ ഒൻപതു പേരും മരിക്കുന്നത് വായുമലിനീകരണം മൂലമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ അപകടമായി മാറുന്നു.

2019-ൽ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ തോതിൽ 92 ശതമാനം ആളുകളും മലിനീകരണത്തിന്റെ അപകടകരമായ അതിർത്തികളിലാണ്. ഉപരിതല, ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തതിനാൽ 3 ബില്ല്യണിലധികം ആളുകൾ അപകടസാധ്യതയിലാണെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ യു.എൻ. സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ 

ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ, ജല ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വാർഷിക പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം 2016-ലെ 9-14 ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2040-ഓടെ 23-37 ദശലക്ഷം ടണ്ണായി ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും. ടൂറിസം, ഫിഷറീസ്, അക്വാ കൾച്ചർ എന്നിവയിലെ സമുദ്ര പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെ മൊത്തം ആഗോള സാമ്പത്തിക ചെലവ് 2018-ൽ 6-19 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ്. 1950 മുതൽ 2017 വരെ, ഏകദേശം 2 ബില്യൺ ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ 7 ബില്യൺ ടൺ മാലിന്യമായി മാറി. പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കത്തിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയോക്സിന്‍ എന്ന വിഷം വായുമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ക്യാന്‍സറിനും കാരണമാവുന്നു.

സുസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള, വിസ്തൃതവനങ്ങളും പച്ചപ്പും പ്രകൃതിസൗഹൃദബോധമുള്ള മനുഷ്യരും നിറഞ്ഞ നല്ല ഭൂമി അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറാൻ നമുക്ക് ബാക്കി വേണം. ഒരു ദിനാചാരണത്തിലും ഒരു മരത്തൈ നടുന്നതിലും തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഒറ്റയ്ക്കൊരു നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമല്ലെന്നും എല്ലാ ജീവജന്തുജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം വംശവൃക്ഷത്തിലെ ചില്ലകളാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സംരക്ഷിച്ച സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ എന്ന ഇതിഹാസം നമുക്ക് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ മരങ്ങളെ പ്രാണനെപ്പോലെ ചേർത്തുപിടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് പാഠമാകട്ടെ.

നാം മനുഷ്യര്‍ വീട്ടിലൊളിക്കുമ്പോള്‍ പരിസ്ഥിതി പച്ച പിടിക്കുന്നു. അതെ ഭൂമി കുറേക്കൂടി പച്ച പിടിക്കട്ടെ. പരിസ്ഥിതിദിനം പ്രകൃതിക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവനു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം കൂടിയാണ്. ഇതില്‍ നാം ജയിച്ചേ മതിയാകൂ! ഒരിക്കല്‍ നാം കൗതുകത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന പല ജീവികളും, ആവാസവ്യവസ്ഥിതിയും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു. എന്ന വസ്തുതയെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേണം നാം ഈ ദിനത്തെ സമീപിക്കാന്‍. ഇത് കേവലം ജീവികളെയും പ്രകൃതിയെയും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല. നമ്മള്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും, വരുന്ന തലമുറക്കും നിലനില്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടിക്കൂടിയാണ് എന്ന ഓര്‍മ്മയില്‍ വേണം നാം ഇനിയും ജീവിക്കേണ്ടത്.

ടോണി ചിറ്റിലപ്പിള്ളി  

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.