‘ഇൻഗ്രുഎൻസിയും മാലോരും’ – മരിയന്‍ സഭാ പഠനങ്ങള്‍ 8

ഇൻഗ്രുഎൻസിയും മാലോരും (Ingruentium Malorum): ആസന്നമായ തിന്മകളെ നേരിടേണ്ടതിന് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പ പുറപ്പെടുവിച്ച ചാക്രികലേഖനം.

ഇൻഗ്രുഎൻസിയും മാലോരും (Ingruentium Malorum)

പശ്ചാത്തലം 

ആസന്നമായ തിന്മകളെ നേരിടേണ്ടതിന് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്  പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ഏഴു വ്യാകുലങ്ങളുടെ തിരുനാൾ ദിനമായ  1951 സെപ്റ്റംബർ 15 -ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ചാക്രികലേഖനമാണ് ഇൻഗ്രുഎൻസിയും മാലോരും (Ingruentium Malorum). ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സഭയ്ക്കും സമാധാനം കൈവരുന്നതിന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പരമ്പരാഗത  ജപമാലഭക്തിയും കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ജപമാലചൊല്ലലും കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണിത്.

തുടക്കം 

വി. പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായുള്ള തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആപത്തുകൾ ആസന്നമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യകുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി ദൈവമാതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന്  പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പ ചാക്രികലേഖനം ആരംഭിക്കുക. തലേവർഷത്തിൽ മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെയും, ആ പ്രഖ്യാപനം ജനങ്ങളിലുളവാക്കിയ ആനന്ദത്തിന്റെയും, ആ പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം വിശ്വാസികൾ നടത്തിയ  മഹനീയയായ സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞിയോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രകടനങ്ങളുടെയും സന്തോഷകരമായ ഓർമ്മകൾ ചാക്രികലേഖനത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ മാർപാപ്പ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദു:ഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ 

തന്റെ പിതൃഹൃദയത്തെ അത്യഗാധമായി വേദനിപ്പിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പപ്പാ തുടർന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം വരുത്തിയ കെടുതികൾ ആറുവർഷത്തിനുശേഷവും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ പാപ്പാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലെ  സാഹോദര്യഐക്യം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥ; പുതിയ രക്തരൂക്ഷിതമായ സംഘട്ടന ഭീഷണികൾ; ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ  നേരിടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ; സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവർന്നെടുക്കുകയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അപമാനങ്ങളാലും ദുരിതങ്ങളാലും വളരെ ക്രൂരമായി സഭയെ ദുഖിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന മതപീഡനം മൂലം രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം വീണ്ടും വീണ്ടും ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനും വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കാനും ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാവുന്ന അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ ശ്രമങ്ങളെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ വേദനയോടെ പാപ്പാ കാണുന്നത്.

ദൈവമാതാവില്‍ അഭയം തേടുക 

ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിരാശരാകാതെ, “ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും; അന്വേഷിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ, അത് നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകിട്ടും” എന്ന ദിവ്യപ്രബോധനം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദൈവമാതാവിൽ അഭയം തേടുക എന്നും അവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവ ജനത എല്ലായ്‌പ്പോഴും അപകടസമയത്ത് പ്രധാന അഭയം തേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നും വി. ഇരണേവൂസിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാർപാപ്പ പറയുന്നു.

സന്തോഷകരമായ പ്രത്യാശയോടെയും നവീകരിക്കപ്പെട്ട ശരണത്തോടെയും ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിശുദ്ധ ജപമാലയിലൂടെ മറിയത്തോട് അപേക്ഷകൾ ഉണർത്തിക്കാൻ ദൈവാലയങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളം വിശ്വാസികൾ ഒഴുകുന്ന പതിവിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മാർപാപ്പ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതിനാൽ, അടിയന്തര ആവശ്യകതകൾ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ആ വർഷം ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ ഉത്സാഹപൂർവ്വകമായ ഹൃദയത്തോടെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന തന്റെ ആഗ്രഹവും പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മാതൃസഹായം നേടുന്നതിൽ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തമായ ഫലപ്രാപ്തിയിലുള്ള തന്റെ ഉത്തമബോദ്ധ്യവും മാർപാപ്പ പ്രകടമാക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രൂപമായ ജപമാലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും എല്ലാ മെത്രാന്മാരോടും മാർപാപ്പ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

കുടുംബങ്ങളിൽ ജപമാല ചൊല്ലേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത  

കുടുംബങ്ങളിൽ ജപമാല ചൊല്ലേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പാപ്പാ, അതുവഴി, നസ്രത്തിലെ ഭവനം പോലെ വിശുദ്ധിയുടെ ഭൗമിക വാസസ്ഥലമായും, ജപമാല പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന മാധുര്യ പരിമളം എല്ലാ ദിവസവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന പുണ്യാലയങ്ങളായും, ക്രൈസ്തവപരിശീലനത്തിനും ക്രിസ്തീയ പുണ്യങ്ങളുടെ അഭ്യസനത്തിനും ഉതകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളായും ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങൾ മാറുമെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. സഭയിലും ലോകത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധികൾ മാറാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം എല്ലാവർക്കും തുണയാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയും, ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്റെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാഹ്വാനത്തിന് അനുകൂലമായി എല്ലാവരും പ്രത്യുത്തരിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും മാർപാപ്പ തന്റെ ചാക്രികലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മുട്ടംതൊട്ടില്‍ MCBS

INGRUENTIUM MALORUM

ENCYCLICAL OF POPE PIUS XII
ON RECITING THE ROSARY
TO OUR VENERABLE BRETHREN, PATRIARCHS, PRIMATES,
ARCHBISHOPS, BISHIOPS, AND OTHER ORDINARIES
HAVING PEACE AND COMMUNION WITH THE APOSTOLIC SEE

Venerable Brethren,
Greetings and Apostolic Benediction.

Ever since We were raised, by the design of Divine Providence, to the supreme Chair of Peter, We have never ceased, in the face of approaching evils, to entrust to the most powerful protection of the Mother of God the destiny of the human family, and, to this end, as you know, We have from time to time written letters of exhortation.

You know, Venerable Brethren, with what zeal and with what spontaneous and unanimous approval the Christian people everywhere have answered Our invitation. It has been magnificently testified many times by the great demonstration of faith and love towards the august Queen of Heaven, and above all, by that manifestation of universal joy which, last year, Our eyes had the pleasure to behold, when, in St. Peter’s Square, surrounded by an immense multitude of the faithful, We solemnly proclaimed the Assumption into Heaven of the Virgin Mary, body and soul.
The recollection of these things comes back pleasantly to Us and encourages Us to trust firmly in Divine Mercy. However, at present, We do not lack reasons for profound sorrow which torment and sadden Our paternal heart.
You know well, Venerable Brethren, the calamitous conditions of our times. Fraternal harmony among nations, shattered for so long a time, has not yet been re-established everywhere. On the contrary, here and there, we see souls upset by hatred and rivalry, while threats of new bloody conflicts still hover over the peoples. To this, one must add the violent storm of persecution, which in many parts of the world, has been unleashed against the Church, depriving it of its liberty, saddening it very cruelly with calumnies and miseries of all kinds, and making the blood of martyrs flow again and again.
To what and to how many snares are the souls of so many of Our sons submitted in those areas to make them reject the Faith of their fathers, and to make them break, most wretchedly, the bond of union which links them to this Apostolic See! Nor can We pass over in silence a new crime to which, with utmost sorrow, We want earnestly to draw not only your attention, but the attention of the clergy, of parents, and even of public authorities. We refer to the iniquitous campaign that the impious lead everywhere to harm the shining souls of children. Not even the age of innocence has been spared, for, alas, there are not lacking those who boldly dare to snatch from the mystical garden of the Church even the most beautiful flowers, which constitute the hope of religion and society. Considering this, one cannot be surprised if peoples groan under the weight of the Divine punishment, and live under the fear of even greater calamities.
However, consideration of a situation so pregnant with dangers must not depress your souls, Venerable Brethren. Instead, mindful of that Divine teaching: “Ask and it shall be given to you; seek and you shall find; knock, and it shall be opened to you” (Luke11, 9), fly with greater confidence to the Mother of God. There, the Christian people have always sought chief refuge in the hour of danger, because “she has been constituted the cause of salvation for the whole human race” (St. Irenaeus).
Therefore, we look forward with joyful expectation and revived hope to the coming month of October, during which the faithful are accustomed to flock in larger numbers to the churches to raise their supplications to Mary by means of the Holy Rosary.
O Venerable Brethren, We desire that, this year, this prayer should be offered with such greater fervor of heart as is demanded by the increased urgency of the need. We well know the Rosary’s powerful efficacy to obtain the maternal aid of the Virgin. By no means is there only one way to pray to obtain this aid. However, We consider the Holy Rosary the most convenient and most fruitful means, as is clearly suggested by the very origin of this practice, heavenly rather than human, and by its nature. What prayers are better adapted and more beautiful than the Lord’s prayer and the angelic salutation, which are the flowers with which this mystical crown is formed? With meditation of the Sacred Mysteries added to the vocal prayers, there emerges another very great advantage, so that all, even the most simple and least educated, have in this a prompt and easy way to nourish and preserve their own faith.
And truly, from the frequent meditation on the Mysteries, the soul little by little and imperceptibly draws and absorbs the virtues they contain, and is wondrously enkindled with a longing for things immortal, and becomes strongly and easily impelled to follow the path which Christ Himself and His Mother have followed. The recitation of identical formulas repeated so many times, rather than rendering the prayer sterile and boring, has on the contrary the admirable quality of infusing confidence in him who prays and brings to bear a gentle compulsion on the motherly Heart of Mary.
Let it be your particular care, O Venerable Brethren, that the faithful, on the occasion of the coming month of October, should use this most fruitful form of prayer with the utmost possible zeal, and that it become always more esteemed and more diligently recited.
Through your efforts, the Christian people should be led to understand the dignity, the power, and the excellence of the Rosary.
But it is above all in the bosom of the family that We desire the custom of the Holy Rosary to be everywhere adopted, religiously preserved, and ever more intensely practiced. In vain is a remedy sought for the wavering fate of civil life, if the family, the principle and foundation of the human community, is not fashioned after the pattern of the Gospel.
To undertake such a difficult duty, We affirm that the custom of the family recitation of the Holy Rosary is a most efficacious means. What a sweet sight – most pleasing to God – when, at eventide, the Christian home resounds with the frequent repetition of praises in honor of the august Queen of Heaven! Then the Rosary, recited in common, assembles before the image of the Virgin, in an admirable union of hearts, the parents and their children, who come back from their daily work. It unites them piously with those absent and those dead. It links all more tightly in a sweet bond of love, with the most Holy Virgin, who, like a loving mother, in the circle of her children, will be there bestowing upon them an abundance of the gifts of concord and family peace.
Then the home of the Christian family, like that of Nazareth, will become an earthly abode of sanctity, and, so to speak, a sacred temple, where the Holy Rosary will not only be the particular prayer which every day rises to heaven in an odor of sweetness, but will also form the most efficacious school of Christian discipline and Christian virtue. This meditation on the Divine Mysteries of the Redemption will teach the adults to live, admiring daily the shining examples of Jesus and Mary, and to draw from these examples comfort in adversity, striving towards those heavenly treasures “where neither thief draws near, nor moth destroys” (Luke12, 33). This meditation will bring to the knowledge of the little ones the main truths of the Christian Faith, making love for the Redeemer blossom almost spontaneously in their innocent hearts, while, seeing, their parents kneeling before the majesty of God, they will learn from their very early years how great before the throne of God is the value of prayers said in common.
We do not hesitate to affirm again publicly that We put great confidence in the Holy Rosary for the healing of evils which afflict our times. Not with force, not with arms, not with human power, but with Divine help obtained through the means of this prayer, strong like David with his sling, the Church undaunted shall be able to confront the infernal enemy, repeating to him the words of the young shepherd: “Thou comest to me with a sword, and a spear, and with a shield; but I come to thee in the name of the Lord of Hosts, the God of armies . . . and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for this is his battle, and he will deliver you into our hands” (I Kings17, 45-47)
For this reason, We earnestly desire, Venerable Brethren, that all the faithful, following your example and your exhortation should respond solicitously to Our paternal exhortation, uniting their hearts and their voices with the same ardor of charity. If the evils and the assaults of the wicked increase, so likewise must the piety of all good people increase and become ever more vigorous. Let them strive to obtain from our most loving Mother, especially through this form of prayer, that better times may quickly return for the Church and society.
May the very powerful Mother of God, moved by the prayers of so many of her sons, obtain from her only Son – let us all beseech her – that those who have miserably wandered from the path of truth and virtue may, with new fervor, find it again; that hatred and rivalry, which are the sources of discord and every kind of mishap, may be put aside, and that a true, just, and genuine peace may shine again upon individuals, families, peoples, and nations. And, finally, may she obtain that, after the rights of the Church have been secured in accord with justice, its beneficent influence may penetrate without obstacle the hearts of men, the social classes, and the avenues of public life so as to join people among themselves in brotherhood and lead them to that prosperity which regulates, preserves, and coordinates the rights and duties of all without harming anyone and which daily makes for greater and greater mutual friendship and collaboration.
Venerable Brethren and beloved sons, while you entwine new flowers of supplication by reciting your Rosary, do not forget those who languish miserably in prison camps, jails, and concentration camps. There are among them, as you know, also Bishops dismissed from their Sees solely for having heroically defended the sacred rights of God and the Church. There are sons, fathers and mothers, wrested from their homes and compelled to lead unhappy lives far away in unknown lands and strange climates.
Just as We love them with a special charity and embrace them with the love of a father, so must you, with a brotherly love which the Christian religion nourishes and enkindles, join with Us before the altar of the Virgin Mother of God and recommend them to her motherly heart. She doubtlessly will, with exquisite sweetness, revive in their hearts the hope of eternal reward and, We firmly believe, will not fail to hasten the end of so much sorrow.
We do not doubt that you, O Venerable Brethren, with your usual burning zeal, will bring to the knowledge of your clergy and people these Our paternal exhortations in a way which will appear most appropriate to you.
Feeling certain that Our sons throughout the world will respond willingly and generously to this Our invitation, We impart, from the fullness of Our heart and as an evidence of Our favor and an augury of heavenly graces, to each and every one of you, to the flock entrusted to each of you and particularly to those who, especially during the month of October, will devoutly recite the holy Rosary according to Our intentions, Our Apostolic Blessing.

Given in Rome, at St. Peter’s, the 15th day of September, the Feast of the Seven Sorrows of the Virgin Mary, in the Year 1951, the 13th of Our pontificate.

PIUS XII

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.