ആമസോൺ സിനഡും ആശങ്കകളും

ഡോ. നെല്‍സണ്‍ തോമസ്‌

എന്താണ് ആമസോൺ സിനഡ്?

ബ്രസീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മേഖലയിലെ റോമൻ കാത്തോലിക്ക ബിഷപ്പുമാർ മാർപാപ്പയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക സൂനഹദോസാണ് ആമസോൺ സിനഡ്. ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ 28 വരെ റോമിൽ വച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്.

എന്താണ് “Instrumentum Laboris Amazonia”?

ആമസോൺ സിനഡിലെ ചർച്ചകൾക്ക് സഹായകമാകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുക്ക രേഖയാണ് “Amazonia.” സിനഡിനു വേണ്ടിയുള്ള സെക്രട്ടറിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് പരക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ?

പ്രവർത്തനരേഖയിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തെറ്റുകളും പാഷണ്ഡതകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആശങ്ക.

ആശങ്കയിൽ ഭയപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ?

വ്യത്യസ്തവും വൈരുധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ദൈവശാസ്ത്ര അഭിപ്രായങ്ങൾ സൂനഹദോസുകളിൽ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. അത്തരം ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പഠനങ്ങൾക്ക് മാർപാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൂനഹദോസ് അംഗീകാരം നൽകുമ്പോഴാണ് അത് സഭയുടെ പ്രബോധനമാകുന്നത്. സിനഡിനു ശേഷം മാർപാപ്പ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സിനഡാനന്തര അപ്പസ്തോലിക ആഹ്വാനമായിരിക്കും പ്രബോധനപരമായ ഔദ്യോഗിക രേഖ. അതു മാത്രമായിരിക്കും സഭാപ്രബോധനം; പ്രവർത്തനരേഖയ്ക്ക് യാതൊരു നിയമസാധുതയും ഉണ്ടാകില്ല.

വിവാഹിതരുടെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തനരേഖയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ആമസോൺ മേഖലയിലെ പുരോഹിതരുടെ രൂക്ഷ ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമെന്നോണം, വിവാഹിതരായവർക്ക് പൗരോഹിത്യം അനുവദിക്കാനുള്ള നിയമഭേദഗതി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പ്രവർത്തനരേഖ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യം കാനോൻ നിയമപ്രകാരം, പുരോഹിതർ തങ്ങളുടെ ബിഷപ്പിനു മുമ്പാകെ നൽകുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ്. ഈ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനോ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ഇളവ് നൽകാനോ മാർപാപ്പയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അതിനാൽ സിനഡിൽ, മാർപാപ്പ നിയമഭേദഗതി വരുത്തിയാൽ പോലും ഇതിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തെറ്റുകളോ പാഷണ്ഡതകളോ ഉണ്ടാകില്ല.

എന്നാൽ, വിവാഹിതരായവരുടെ പൗരോഹിത്യം പ്രവർത്തനരേഖയിലെ ഒരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണെന്നും ഇത് സിനഡിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം അല്ലെന്നും “La Stampa” എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പത്രത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മാർപാപ്പ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

സാംസ്കാരിക അനുരൂപണങ്ങളെ പ്രവർത്തനരേഖ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?

ആമസോൺ മേഖലയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളിലെ ഗോത്ര-മതവിഭാഗങ്ങളെയും ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് സാംസ്കാരിക അനുരൂപണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സിനഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക അനുരൂപണങ്ങളിലൂടെയും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്നതാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിവിധങ്ങളായ ആരാധനാക്രമങ്ങളും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും. പാശ്ചാത്യസഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശൈലികളെ ആദിമസഭാ സമൂഹങ്ങളുടെ രീതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ തീർത്തും വൈദേശികമായി തോന്നിയേക്കാം. അതേ തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ് പാശ്ചാത്യസഭയ്ക്ക് ആമസോൺ സിനഡിന്റെ സാംസ്കാരിക അനുരൂപണത്തോടുള്ള തുറവിയിൽ ആശങ്കകളായി പ്രകടമായതും

പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തനരേഖ എന്താണ് പറയുന്നത്?

അതിസങ്കീർണമായ ജൈവവൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ആമസോൺ മേഖല ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ ഉറവിടമാണെന്ന് പ്രവർത്തനരേഖ പറയുന്നു. സാർവ്വത്രികമായ ദൈവിക വെളിപാടുകൾ ആമസോൺ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനിലും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സവിശേഷ വെളിപാടുകൾ അപ്രാപ്യമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സാർവ്വത്രിക ദൈവിക വെളിപാടുകൾ നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തിലാണ് (Cf. CCC 50). സാർവ്വത്രിക വെളിപാടുകളിലൂടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സർവ്വ വ്യാപിയായ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മവാദമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്.

പരിസ്ഥിതിവാദത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രവർത്തനരേഖ പറയുന്നത്

പരിസ്ഥിതി, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതെന്നും രേഖ പറയുന്നു. ആമസോൺ മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ദേവസങ്കല്പങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ രേഖയിൽ അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടം ആയിരിക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മയാണെന്നു മാത്രമല്ല, അത് മനുഷ്യൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ നീയും – ഞാനും മാത്രമാക്കി ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് സൃഷ്ടവസ്തുക്കളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് രേഖയിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്.

സിനഡിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനായജ്ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ്?

പ്രവർത്തനരേഖയിൽ വലിയ തോതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെന്ന ആശങ്കയിലാണ് സിനഡിനു വേണ്ടി നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുപറഞ്ഞ് ക്യാംപയിനുകൾ കാണപ്പെട്ടത്. പ്രവർത്തനരേഖയിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ രേഖയ്ക്ക് യാതൊരു നിയമസാധുതയുമില്ല. പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിൽ, തന്റെ സവിശേഷമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസത്തെയും ധാർമ്മികതയെയും കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാർപാപ്പയ്ക്ക് അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സിനഡിന്റെ വിജയത്തിനും പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഡോ. നെൽസൺ

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.