പുതുവർഷത്തിലേക്കായി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ നൽകുന്ന 12 നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പുതിയ വർഷത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ, പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഒക്കെ നമ്മെ കൂടുതൽ മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. അതിന് സഹായിക്കുന്ന 12 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിലെ 12 മാസങ്ങൾക്കായി 12 നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന്  നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം…

1. മതിലുകളല്ല; പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരാകുക

ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മറ്റുള്ളവരുമായി നീരസത്തിന്റെ മതിലുകളല്ല, സൗഹൃദത്തിന്റെ പാലങ്ങൾ പണിയുന്നവരാകണം. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കുന്നവരാകണം. അവർ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാത, വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും കൂടി അന്വേഷിക്കണം. കാരണം അതാണ് ദൈവപുത്രൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് (സാന്താ മാർത്ത പ്രസംഗം, ജനുവരി 23, 2015).

2. സഹനങ്ങൾ നമ്മെ ചലിപ്പിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ കൂടുതൽ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകട്ടെ 

ഒരാൾ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ പ്രവൃത്തിയിൽ അയാൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാനും അതിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തി നേടാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യസഹജമാണ്. എന്നാൽ, ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ബഹളങ്ങൾ ഇല്ലാതെ രഹസ്യമായി നിർവഹിക്കാനും ‘രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന’ പിതാവിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാനും യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 6:4, 6, 18), (വിഭൂതി ബുധൻ പ്രസംഗം, ഫെബ്രുവരി 18, 2015).

3. സ്വയം തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക

സ്വയം തിരുത്താനുള്ള വിവേചനാശക്തിയും ജ്ഞാനവും നമുക്കുണ്ടാകണം. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ തിരുത്തുമ്പോൾ അവിടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. മുറിവ് മൂലം വേദന ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് മനസിലാക്കുമ്പോൾ ആ മുറിവുകൾ വീണ്ടും വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്കാവും. പശ്ചാത്താപത്തെ ഭയപ്പെടരുത്, കാരണം അത് രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് (സാന്താ മാർത്ത പ്രസംഗം, സെപ്റ്റംബർ 28, 2017).

4. സ്നേഹം സ്വപ്നം കാണുന്നവരാകുക

സ്വപ്നങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു കുടുംബത്തിന് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, കുട്ടികൾ വളരുന്നില്ല, സ്നേഹം വളരുന്നില്ല, ജീവിതം ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതിനാൽ സ്വപ്നം കാണുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്; പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ. സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഈ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. കളിക്കുക എന്നത് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ( 2015-ൽ പാപ്പാ മനിലയിൽ വച്ചു പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്).

5. സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി ഒഴിവാക്കുക

സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തരം അഴിമതികളുടെയും തുടക്കമാണ്. സമ്പത്ത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു നിഗൂഢതയുണ്ട്. നാം ഭൂമിയിലെ ഒരു പറുദീസയിലാണെന്നും നമ്മെ വശീകരിക്കാനും വിശ്വസിപ്പിക്കാനും ആ സമ്പത്തിന് കഴിവുണ്ട്. ആ ‘പറുദീസ’ ചക്രവാളമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് (സാന്താ മാർത്ത പ്രസംഗം, മെയ് 25, 2015).

6. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുക

കഷ്ടതകളാൽ വലയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടി സഭ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന ക്ഷണിക്കുന്നു. രോഗികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകരുത്. മറിച്ച്, വ്യക്തിപരമായും ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിലും നാം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പൊതുവെ, രോഗങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകാൻ സഹായിക്കുന്നു. രോഗസമയത്ത് ഐക്യദാർഢ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിടാനും പരിമിതിയുടെ അനുഭവം ജീവിക്കാനും അത് അവരെ സഹായിക്കുന്നു (പൊതുപ്രേക്ഷകർ, ജൂൺ 10, 2015).

7. ഭിന്നതയെ മറികടക്കാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തരായിരിക്കുക

നാം നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, പിതാവിന്റെയും അവനെപ്പോലെ ജീവദാതാക്കളുടെയും പ്രതിച്ഛായയിൽ ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ തനിമ കണ്ടെത്തുന്നു; ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. (ജൂലൈ 7, 2015, ഇക്വഡോറിലെ കുർബാന).

8. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുക

ജോലി അതിന്റെ പല രൂപങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ മഹത്വം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജോലി വിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജോലി കണ്ടെത്താൻ ഗവൺമെന്റുകൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്നതും എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ജോലി പവിത്രമാണ്, അത് കുടുംബത്തിന് മാന്യത നൽകുന്നു. ഒരു കുടുംബവും ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജോലിയും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് (പൊതുപ്രേക്ഷകർ, ഓഗസ്റ്റ് 19, 2015).

9. പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത്

ജീവിതത്തിന്റെ ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. എങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുക, ആഗ്രഹിക്കുക, പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ തേടുക, മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഹൃദയം തുറക്കുക (2015 സെപ്റ്റംബർ 20 -ന് ക്യൂബയിലെ ഹവാനയിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ).

10. ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടില്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക

ദൈവം കഠിനനും അസഹിഷ്ണുതയുമുള്ള ഒരു മേലധികാരിയല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹവും ആർദ്രതയും നന്മയും നിറഞ്ഞ ഒരു പിതാവാണെന്ന് യേശു എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നമുക്ക് അവനിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കാം (സാന്താ മാർത്ത പ്രസംഗം, നവംബർ 20, 2017).

11. ഐക്യം സൃഷ്ടിച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക

“ഒരു വ്യക്തിയെ വിധിക്കുമ്പോൾ, നാം അവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യേശുവിന്റെ മനോഭാവം, ഏതവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നാലും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻപിലും രണ്ട് പാതകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വഴിയും ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴിയും.

മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളുടെയും ആരംഭം. എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാ സംഘട്ടനങ്ങളും ഒഴിവാക്കലിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങളിലും  സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും എത്ര വഴക്കുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒഴിവാക്കുന്നതിനു  പകരം, യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന, അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാത നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാകാം (സാന്താ മാർത്ത പ്രസംഗം, നവംബർ 5, 2015).

12. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും ക്ഷമയും നൽകാൻ കഴിയും

ഉറക്കത്തിൽ ഒരു പേടിസ്വപ്‌നം കണ്ടതിനു ശേഷം ഉണരുന്ന കുട്ടി തന്റെ അമ്മയുടെയോ, പിതാവിന്റെയോ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സ്നേഹത്തോടാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഉപമിച്ചത്. “ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ, ദൈവം പറയുന്നു: “നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു; നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്.” ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് (സാന്താ മാർട്ട ഹോമിലി, ഡിസംബർ 10, 2015).

വിവർത്തനം: സി. സൗമ്യ മുട്ടപ്പിള്ളിൽ DSHJ

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ദയവായി അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങളും, വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്ഡേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാവുന്നതാണ്.